Solární systémy na ohřev TUV a přitápění

  • Sluneční energii je možno využít při správném dimenzování solárního systému pro ohřev užitkové vody, nebo pro přitápění nízkoteplotních topných soustav v domácnostech, rekreačních objektech, sportovištích, sociálních a zdravotnických zařízeních, nejlépe v nízko energetických domech.
  • Možnost využití solárních systémů je i výhodná kombinace s letním ohřevem bazénu.
  • Solární systémy mohou ohřívat TUV samostatně, případně spolupracovat s ostatními zdroji tepla v objektu.
  • Solární systémy umožňují výrazně snížit náklady na ohřev TV a vytápění.
  • Solární systémy umožňují přitápění objektu.
  • Instalujeme také fotovoltaické systémy.